FIRE-COM Sp.j. Marcin Ostrowski, Maciej Schneider, Hieronim Jakubowski

Szkolenia Przeciwpożarowe Poznań

Szkolenia przeciwpożarowe - Firma Fire-Com sp.j. oferuje przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem nie tylko teorii ale także i praktyki/pokazu, mającego na celu zapoznanie zarówno pracowników jak i pracodawców z podręcznym sprzętem gaśniczym, jego rodzajami oraz zastosowaniem.

SZKOLENIA BHP

* wstępne (instruktaż ogólny)
* okresowe dla:
- pracowników administracyjno – biurowych
- pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
- osób kierujących pracownikami i pracodawców

PRÓBNA EWAKUACJA
Zapraszamy do skorzystania z jednej z najciekawszych usług oferowanych przez Fire-Com sp.j.
Organizowanie próbnych ćwiczeń ewakuacyjnych z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego oraz wytwornicy dymu.
Na życzenie klienta symulacja warunków pożarowych z użyciem sprzętu technicznego.
Możliwość przeprowadzenia ewakuacji z udziałem Straży

Zgodnie z § 17 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719) właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.
W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.
W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.
Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

adres

ul. Starołęcka 18D
61-361 POZNAŃ
wielkopolskie

phone

Zadzwoń do nas!