FIRE-COM Sp.j. Marcin Ostrowski, Maciej Schneider, Hieronim Jakubowski

Firma FIRE-COM Sp.j. z siedzibą w Poznaniu, oferuje Państwu profesjonalną, a jednocześnie kompleksową obsługę w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Korzystając z naszych usług, uzyskacie Państwo fachową informację w zakresie wymaganej dokumentacji m.in takiej jak:

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
- Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru
- Analiza i ocena stanu zabezpieczeń ppoż.
- Ocena zagrożenia wybychem
- Dokument zabezpieczenia przed wybuchem
- Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym ( PZPA ) dla zakładów o zwiększonym oraz dużym ryzyku
- Ekspertyzy techniczno - budowlane
- Opracowywanie wytycznych dotyczących składowania materiałów niebezpiecznych
- Dokumentacja z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Świadczone przez FIRE-COM Sp. j. usługi:

- Przeglądy techniczne sprzętu ppoż. w tym:
 * przegląd gaśnic
 * przegląd (badanie) hydrantów wewnętrznych
 * przegląd (badanie) hydrantów zewnętrznych
 * próby ciśnieniowe węży stanowiących wyposażenie hydrantów
- Przegląd drzwi ppoż.
- Przegląd systemu sygnalizacji pożaru
- Przegląd oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego
- Przegląd instalacji elektrycznej
- Przegląd aerozolowego systemu gaśniczego
- Naprawa i konserwacja sprzętu ppoż.
- Sprzedaż sprzętu ppoż.
- Sprzedaż artykułów bhp w tym:
 * apteczka samochodowa
 * apteczka przemysłowa
 * apteczka plecakowa
- Wykonanie przepustów instalacyjnych
- Doradztwo i nadzór w zakresie bhp i ppoż.
- Praktyczne sprawdzanie organizacji i warunków ewakuacji
- Szkolenia ppoż.
- Szkolenia bhp
- Szkolenia z zakresu udzielnia pierwszej pomocy przedmedycznej
- Złomowanie i utylizacja:
 * gaśnic
 * izotopowych czujek dymu
- Impregnacja ogniochronna
- Instalacja automatycznego gaszenia
- Instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- Oznakowanie obiektu wraz z wyposażeniem w podręczny sprzęt gaśniczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Oferowane przez FIRE-COM Sp.j. produkty:

- gaśnica proszkowa
- gaśnica śniegowa
- gaśnica pianowa
- gaśnica pianowa gastronomiczna
- gaśnica wodna - mgłowa
- gaśnica przewoźna
- wieszaki
- agregat proszkowy
- agregat śniegowy
- wytwornica piany
- urządzenie gaśnicze
- domowy strażak
- aerozole gaśnicze
- hydranty
- armatura przeciwpożarowa
- węże hydrantowe
- koc gaśniczy
- znaki bhp, ppoż., instrukcje
- czyjki dymu, tlenku węgla
- szafki ochronne
- drzwi ppoż.
- impregnaty do tkanin, drewna
- farby, lakiery ogniochronne
itp.
adres

ul. Starołęcka 18D
61-361 POZNAŃ
wielkopolskie

phone

Zadzwoń do nas!